Diensten

Aardwarmte

Gesloten bodemwarmtewisselaar

Een gesloten bronsysteem werkt op basis van circuleren. Het verticale bodemwarmtewisselaarsysteem (VBWW) bestaat uit één of meerdere collectoren. Er wordt een dubbele U-wisselaar in de geboorde bron aangebracht. Het bodemsysteem wordt gevuld met een antivriesmiddel (glycol). Wanneer de glycol opgewarmd wordt door de bodem en naar boven komt, stroomt dit naar de warmtepomp. Bij terugkomst in de warmtepomp is het water afgekoeld, vervolgens wordt het door de warmtepomp getransporteerd naar het bodemsysteem. Het proces begint dan weer opnieuw.

Daarbij kan het aardwarmtesysteem, in de zomer, passief (zonder tussenkomst van de warmtepomp) het gebouw koelen. Dit is niet alleen een zeer voordelige manier om te koelen, maar is ook gunstig voor de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) berekening van het gebouw.

Hoe werkt een KWO-systeem?

De basis van een KWO (koude- en warmteopslag) is als volgt; de winterkou wordt opgeslagen in zogenaamde aquifers, dit zijn watervoerende zandlagen, vervolgens wordt de opgeslagen kou in de zomer gebruikt om te verkoelen. Zodoende wordt de warmte uit de zomer ook opgeslagen om te verwarmen in de winter. 

Earth Energy Designer (E.E.D.)

Door middel van het simulatieprogramma, E.E.D., bepalen we wat de benodigde lengte van het gesloten verticale bodemwarmtewisselaarsysteem (VBWW). Hierbij gebruiken we de opgevraagde vermogens en houden we rekening met de pieklasten en mogelijke variabelen. Het uitgangspunt van Welwater is een systeem van verticale bodemwarmtewisselaars waarbij elke VBWW minimaal 25 jaar, tussen 0 en 15 graden Celsius blijft. Dit om invriezen van de bodem te voorkomen en koelcapaciteit te behouden. 

Voorbeeld:

We nemen een tussenwoning van een blok waarbij slechts 1 woning wordt voorzien van een VBWW-systeem. Voor deze tussenwoning zijn dan 2 VBWW’s nodig van ca. 60m. Als we dezelfde woning nemen in 5 blokken van 6 woningen waarbij alle woningen een VBWW systeem krijgen, dan hebben we per woning 2 VBWW’s van 100m diepte nodig.

Door het onttrekken van (bodem-)energie met meerdere VBWW’s binnen een bepaald grondoppervlak, zal de bodemtemperatuur sneller dalen. Het is dus van groot belang om een goede simulatieberekening te maken voor een goed werkend en duurzaam VBWW-systeemWelwater voert graag een simulatie voor u uit. 

Brandput

Veiligheid voorop

In gebieden waar het waternet niet of onvoldoende toereikend is, zoals in buitengebieden of op industrieterreinen is het een verstandige en veilige optie om een bluswatervoorziening aan te schaffen. Wet- en regelgeving eisen in veel gevallen de aanwezigheid van een blusvoorziening. Een brandput kan de uitkomst bieden, het is een betrouwbare en duurzame investering. De brandput wordt uitsluitend gebruikt bij calamiteiten en heeft daardoor een lange en bedrijfszekere levensduur. Een bijkomstigheid is dat u bij aanschaf vaak een premiekorting op de brandverzekering geeft.

Het debiet van de brandput wordt bepaald door de plaatselijke brandweer en hierbij geven zij ook het gewenste debiet aan, 60 m3, 90 m3 of 120 m3. Bij brandputten wordt grondwater onttrokken, hiervoor moet een aanvraag ingediend worden bij het betreffende waterschap. De vergunningen en ontheffingen voor de brandput zijn op korte termijn te realiseren, omdat het een blusvoorziening betreft. De aanvraag kunnen we geheel voor u verzorgen.

Een brandput is aangelegd voor gebruik bij calamiteiten, daarom is jaarlijks testen en onderhouden is een vereiste om erop te kunnen vertrouwen als het echt nodig is. Welwater verzorgt dit onderhoud veelal op contractbasis. Tijdens een controle wordt de put getest op een maximaal debiet en wordt de staat van de onderdelen en pakkingen gecontroleerd. 

 

Waterput

Verdere informatie volgt nog, bij vragen kunt u ons altijd telefonisch bereiken.