Meer info

Wet en regelgeving

Per 1 januari 2011 is er een nieuwe richtlijn in de wetgeving, BRL 2100 genaamd, van kracht geworden. Deze richtlijn stelt verscheidene regels vast over mechanische boringen, deze eisen zijn bedoeld om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Aan de hand van deze regels en eisen wordt er verantwoord en deskundig geboord waarbij de water dragende lagen gescheiden blijven. Welwater laat zich ieder jaar controleren door de overheid. Zowel het materiaal als het vakmanschap komt daarbij te pas, zo zorgen we ervoor dat we ieder jaar voldoen aan de eisen. Dit is te herkennen aan de certificaten die we daarvoor ontvangen. Zo weet u zeker dat de bron die bij u geboord wordt aan alle eisen voldoet.

Besluit bodemenergiesystemen

Op 1 juli 2013 is het Besluit Bodemenergiesystemen, ook wel AMvB Bodemenergie genoemd, van kracht geworden. Het Besluit Bodemenergiesystemen heeft vier belangrijke doelen:

  • De vergunningverlening voor open systemen te vereenvoudigen;
  • De vergunningverlening voor gesloten systemen regelen;
  • Het voorkomen van interferentie tussen open bodemenergiesystemen onderling, tussen gesloten systemen onderling, en tussen open en gesloten systemen;
  • Het borgen van de kwaliteit van de aanleg van bodemenergiesystemen o.a. door middel van het invoeren van certificering van bedrijven.

Door de invoering van het besluit is de regelgeving voor open en gesloten systemen veranderd. De provincie blijft bevoegd gezag voor open systemen. De gemeente is echter bevoegd gezag geworden voor de gesloten systemen. Dat betekent dat de gemeente vanaf 1 juli 2013 gesloten systemen moet registreren en hierop moet handhaven.

Welwater b.v. is in het kader van de BRL11000 "Ontwerp, detailengineering, realisatie, beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen" gecertificeerd & erkend
Het certificaat van BRL2100 protocol 2101, 'mechanisch boren met waterdruk' was het certificaat al langer in ons bezit. Bedrijven die werkzaamheden verrichten aan ontwerp, realisatie en onderhoud (exploitatie) van bodemenergiesystemen moeten conform Minister van Infrastructuur en Milieu erkend en gecertificeerd zijn. 
De overheid stelt hiermee eisen aan bodemenergiesystemen met als doel robuuste en betrouwbare bodemenergiesystemen, energiebesparing en duurzaam gebruik van de ondergrond.

Met het BRL11000 certificaat is vervolgens de erkenning bij Bodem+ aangevraagd en inmiddels afgegeven. Incl. bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van het SIKB.
Op verzoek, bij opdracht of samenwerking, zend Welwater b.v. de behaalde certificaten mee.

 

Subsidie

Er zijn een aantal mogelijkheden op subsidies. De overheid stelt voor zakelijke en particuliere nieuwbouw subsidies beschikbaar, de warmtepomp valt namelijk onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater. Het is een alternatief voor een cv-ketel op gas, dus zo dringt u de CO₂-uitstoot terug. U krijgt tot 2021 subsidie als u een warmtepomp koopt. Het is alleen mogelijk om subsidie te krijgen als de pomp aan bepaalde eisen voldoet. Zo moet de warmtepomp onderdeel zijn van een verwarmingstoestel. Hoe hoog de subsidie is, hangt af van het soort apparaat en van het vermogen.

Zie wat de ISDE voor u kan betekenen: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde